Visie en Missie

Met onze missie willen we uitdrukking geven aan ons gezamenlijke doel als scholengemeenschap:
Passend en uitdagend onderwijs bieden, zodat leerlingen geprikkeld worden maximaal rendement te halen uit hun talenten en gestimuleerd worden om als zelfstandige burgers goed hun weg te vinden in de maatschappij.

Onze ambities

  • we laten leerlingen groeien door de diversiteit van hun talenten aan te spreken
  • we betrekken ouders/verzorgers bij het onderwijs- en leerproces van hun kind
  • we blijven nieuwsgierig en maken met elkaar een inspirerende leeromgeving
  • we staan samen sterker en maken gebruik van elkaars ervaringen en leren actief van elkaar

Om passend onderwijs voor verschillende leerlingen te realiseren heeft Piter Jelles verschillende onderwijsconcepten in huis en bieden we onderwijs aan op verschillende niveaus -van praktijkonderwijs tot gymnasium- verschillend van elkaar gepositioneerd.

Tenslotte staat Piter Jelles open voor alle gezindten en geaardheden en biedt voor iedereen openbaar onderwij

Strategisch perspectief
Het onderwijs en de wereld om ons heen veranderen snel en voortdurend. Daarom hebben we een Strategisch Perspectief 2017 – 2021 ontwikkeld, hiermee hebben we een kompas dat ons helpt om te gaan met die ontwikkelingen de komende jaren. Zo blijven we algemeen toegankelijk onderwijs bieden, waar iedereen zich welkom kan voelen ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Met veel energie pakken we met z’n allen de kansen en uitdagingen op die voor Piter Jelles in het verschiet liggen. Het strategisch perspectief schetst de kernthema’s die voor OSG Piter Jelles van belang zijn en blijven in de jaren die voor ons liggen: verbinden, verbeteren en vernieuwen. Deze kernthema’s krijgen verdere invulling in de vertaling ervan in schoolplannen en jaarplannen van de Piter Jelles scholen.