Klas 3 en 4

Dienstverlening en Producten op YnSicht
Op YnSicht volg je vanaf klas 3 de vmbo-opleiding Dienstverlening en Producten, kortweg D&P. Dit is een brede opleiding voor de bb-, kb- en gl-leerling, waarin jij al jouw talenten en interesses gaat ontdekken en ontwikkelen. Dit is de voorbereiding op jouw toekomst. Met een D&P diploma op zak kun je terecht bij vrijwel alle MBO opleidingen.

We willen graag dat je kennis maakt met de wereld buiten onze school. Om dit te realiseren heeft YnSicht gekozen voor de opleiding Dienstverlening en Producten. Deze richting staat voor een brede oriëntatie en uitstel van je beroepskeuze. Onze leerlingen kiezen pas aan het einde van het vmbo voor een uitstroomprofiel en daaraan gekoppeld de opleiding in het mbo. Beroepsgerichte vaardigheden hebben in
Dienstverlening en Producten tot doel kennis te maken met de beroepsrichting en niet met het verwerven van specifieke beroepsvaardigheden. Op YnSicht wordt gewerkt met grote geïntegreerde betekenisvolle opdrachten. Al deze opdrachten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, zoals start, einde en coachgesprek, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan.
Leraren op YnSicht hebben daarom meerdere rollen: ontwerper van lesmateriaal, begeleider van het leerproces, instructeur in de klas en begeleider van de stage.

Het onderwijs op YnSicht wordt gegeven vanuit een bepaalde visie. Als wij zeggen dat het gepersonaliseerd is, bedoelen we hiermee dat we kijken hoe jij je kunt ontwikkelen op bijvoorbeeld talent en interessegebied. De opdrachten die je bij de praktijkvakken krijgt, organiseren we aan de hand van thema’s, waarbij zoveel mogelijk avo-vakken zijn geïntegreerd. Hierbij krijg je soms te maken met lastige zaken die je bij het werken aan de opdrachten (samen) leert op te lossen. Op deze manier krijg je allerlei vaardigheden die je kunt gebruiken voor nu en voor in de toekomst.
Naast de brede oriëntatie d.m.v. de grote geïntegreerde betekenisvolle opdrachten, ga je kennismaken met verschillende keuzevakken. Via diverse routes krijg je de mogelijkheid om jouw interesses en kwaliteiten te ontdekken. Dit zorgt er voor dat je een goede en bewuste keuze voor de vervolgopleidingen in het mbo kan maken.

Op onze school YnSicht volgen jullie in klas 3 en 4 het profielvak Dienstverlening & Producten. Dit is een allround vmbo-opleiding, waarin jij al je talenten gaat ontwikkelen. Jij gaat je breed oriënteren, met als grote voordeel dat het kiezen voor een bepaald beroep zo lang mogelijk wordt uitgesteld.

Je leert in dit examenvak een activiteit te organiseren en uit te voeren. Deze activiteit ga je presenteren en promoten. Maar ook krijg je de kans om je eigen 3D-ontwerp te ontwikkelen en te produceren. Het maken van een eigen website, een film of een app zorgt er voor dat jouw activiteit tenslotte mooi wordt afgerond.

Je kunt hierbij denken aan het organiseren van een kerstactiviteit of een sportdag, het ontwerpen van een duurzame woning of het verzorgen van een optreden van een bekende artiest in of buiten onze school.

Praktijkroutes

Daarnaast maakt iedere leerling een keuze uit het aanbod van 8 praktijkroutes. De praktijkroutes die worden aangeboden zijn:

  • bizznizz,
  • podium,
  • sport,
  • wellness,
  • voeding,
  • welzijn,
  • mens & design,
  • mens & techniek.

Iedere praktijkroute is een vorm van specialisatie, waardoor jij de kans krijgt je te verbreden en te verdiepen in een aantal keuzevakken. Bij de praktijkroutes wordt er samengewerkt met diverse mbo-opleidingen in Leeuwarden. Aan het einde van klas 2 kiest iedere leerling een praktijkroute.

Iedere praktijkroute is een vorm van specialisatie.

In de bovenbouw blijf je de vakken Nederlands en Engels volgen. Daarnaast ga je als basis- of kaderleerling nog 2 vakken uit de volgende 4 kiezen: biologie, economie, wiskunde of nask1. De gl-leerling kiest er 3 van. Samen met je ouders en je mentor/coach, ga je kijken welke praktijkroute en welke avo-vakken bij jou horen, zodat je een goede keuze kunt maken.

Naast deze vakken ga je in de bovenbouw 2 keer op stage in een echt bedrijf. Op deze manier maak je echt kennis met de verschillende beroepen en op deze manier kun jij een goede keuze maken voor een vervolgopleiding in het mbo aan het einde van klas 4.

Vervolgopleiding

Voor jou is er na YnSicht in het mbo veel te kiezen. Je bent bij ons breed opgeleid, zodat je een goede beroepskeuze kunt maken. Met een vmbo-diploma van YnSicht kun je doorstromen naar alle opleidingen binnen het mbo.

Leerlingen met een basisberoepsgericht diploma stromen door naar een opleiding op niveau 2. Leerlingen met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg worden toegelaten tot de opleiding op niveau 3 of 4. Dit is afhankelijk van de gekozen opleiding binnen het mbo.

Met een diploma van YnSicht kun je naar het MBO.