Financiën

Financiën

De vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020:
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling € 2,25.

Overige kosten:
Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs, zoals:

Introductie  € 5,00
Schoolfeest € 2,75
Sinterklaasviering € 2,00
Kerstviering € 5,00
Cultureel Jongeren Pas € 5,00
Totaal vrijwillige ouderbijdrage € 22,00 klas 1 en 2
Totaal vrijwillige ouderbijdrage € 20,00 klas 3 en 4


Naast bovengenoemde kosten kunnen ouders/verzorgers en leerlingen nog rekening houden met de onderstaande kosten. In leerjaar 1 een excursie, in leerjaar 2 een excursie en in leerjaar 3 een buitenlandse reis of alternatief programma. De bijdragen zijn vrijwillig. Aangezien de school meer dan het wettelijke minimum aan sportactiviteiten uitvoert, worden daarvoor ook kosten in rekening gebracht.

leerjaar 1
watersportkamp € 75,00
sport en bewegen (keuzeprogramma SOK) € 25,00
leerjaar 2
eendaagse schoolreis € 35,00
leerjaar 3
bezoek aan kerstmarkt € 15
schoolreis stedentrip € 350,00 of schoolreis Oostenrijk € 385

leerjaar 4
bezoek Londen (onder voorbehoud) eigen kosten

U wordt nog verder geïnformeerd over de twee mogelijkheden van sparen:
Maandelijks (een bedrag van 17,00 per leerling, totaalbedrag 525,00) of Per kwartaal (€ 51,00 euro per leerling, totaalbedrag € 525,00)
Het totaalbedrag van 510 euro is een optelsom van de te maken kosten vanaf leerjaar 1 tot en met leerjaar 3.

Bij maandelijks of per kwartaal sparen is sprake van € 2,50 administratiekosten.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk, maar wel deel uitmaken van het schoolleven. Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen de bijdrage is opgebouwd. In de vrijwillige ouderbijdrage is ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering die de school voor de leerlingen
afsluit. Voor alle scholen van Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van 2,25 euro per leerling.

Wij geven nadrukkelijk aan dat het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage toelating tot de school en het deelnemen aan onderwijs en examens niet belemmert.
Wanneer je als ouder/verzorger er voor kiest om de structurele of incidentele vrijwillige bijdrage niet te betalen, is het mogelijk om uitgesloten te worden van de extra activiteiten en diensten.

De oudergeleding van de deelraden van onze scholen stemmen jaarlijks in met de bestemming en wijze van heffing en de hoogte van de ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.