Ziekteverzuim als signaal

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat regelmatig schoolverzuim vaak een eerste stap is naar voortijdig schoolverlaten. Om onnodige schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen is samen met de afdeling Leerplicht van de gemeente en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD een nieuwe aanpak bedacht. Dit alles vindt plaats met de bedoeling om leerlingen die meer dan gemiddeld ziek thuisblijven zo snel mogelijk in contact te brengen met de schoolverpleegkundige, in de hoop dat schoolverzuim dan niet zo snel uitloopt op definitief afhaken.