Namen en adressen

Namen en e-mailadressen

Directeur

Raymond in het Veld

rihveld@pj.nl

Conrector

Lieuwe Miedema

lmiedema@pj.nl

Teamleider klas 1 en 2

Tineke Boomsma

tboomsma@pj.nl

Teamleider havo 3, 4 en 5

Margriet Buwalda

gbuwalda@pj.nl

Teamleider vwo 3, 4, 5 en 6

Monica de Blok-Broer

mbroer@pj.nl

Secretaresse managementteam

Guusta Hoekstra-Post

058-8801420

gpost@pj.nl

Talenplein

Gerrit Hoekstra

ghoekstra@pj.nl

Bètaplein

Steven van der Leck

sleck@pj.nl

Kunst- en cultuurplein

Heleen Roodhardt

hroodhardt@pj.nl

Maatschappijplein

Els Sijtsma

esijtsma@pj.nl

Administratie

Hilda de Vos en Sandra Schenkhuysen

leeuwarderlyceum@pj.nl

Leerlingenzorg

Aaltsje Witteveen

058-8801454

awitteveen@pj.nl

Janne van der Meer

058-8801454

jvdmeerbouma@pj.nl

Decaan

Betty de Jong

058-8801435

bjong@pj.nl

Examensecretaris

Monica de Blok-Broer

mbroer@pj.nl

Plaatsvervangend examensecretaris

Lieuwe Miedema

lmiedema@pj.nl

Mediatheek

Jeanet de Hoo

058-8801450

jhoo@pj.nl