Schoolafspraken

Op iedere school werken we met schoolafspraken, zo ook op de ISK. Hieronder zijn ze te vinden.

 1. We hebben respect voor elkaar en luisteren naar elkaar; 
 2. we eten niet tijdens de les, water drinken mag wel; 
 3. we spreken (indien mogelijk) Nederlands tijdens de les; 
 4. als we niet op tijd komen, halen we een briefje bij de conciërge;
 5. we nemen een schooltas mee voor onze boeken en sportkleding voor de sportlessen; 
 6. we hebben allemaal een kluisje voor de boeken en sportkleding;
 7. we gebruiken onze boeken en laptops zoals het hoort. Ze zijn eigendom van school;
 8. we hebben geen petten op en jassen aan tijdens de les;
 9. we schrijven niet op de tafels en houden het lokaal netjes; 
 10. als we ziek zijn of een afspraak hebben, melden we dat aan onze mentor of we bellen naar school;
 11. als we extra vrij willen hebben, vragen we dat schriftelijk aan bij directeur via de mentor;
 12. we hebben geen telefoon en hoofdtelefoon in de les, tenzij noodzakelijk voor de les; 
 13. als we vragen hebben, gaan we naar onze mentor. 

Bovenstaande afspraken zijn gemaakt samen met de leerlingen.