Kunskapsskolan Education

Op Dalton Dokkum worden leerlingen in principe ingedeeld in niveaugroepen of een combinatie van niveaus. Daarnaast werken we met de zogenaamde KED-methode. KED staat voor ‘Kunskapsskolan Education’, een onderwijsvorm uit Zweden. Deze sluit goed aan bij de kernwaarden van het daltononderwijs: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie.

Werken met KED-methode

In klas 1, 2 en 3 werken we met deze KED-methode. In klas 4 wordt deels met de KED-methode en deels met boeken gewerkt. In klas 5 havo worden alleen boeken gebruikt. De KED-methode is een methode die leerlingen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij krijgen ze de gelegenheid om in een hoger tempo te werken of op een hoger niveau te werken.

Voor leerlingen houdt het gebruik van de KED-methode verschillende zaken in, zoals een volledig digitale onderwijsmethode. Boeken zijn vervangen door een iPad of device, bijvoorbeeld een laptop. Daarnaast worden hieronder een aantal zaken toegelicht.

Werken op eigen tempo

Leerlingen werken meer dan voorheen op eigen tempo en niveau aan de verschillende vakken. Het onderwijs is dus gepersonaliseerd geworden. Een snellere leerling kan sneller door de stof, of op een hoger niveau werken. Hierdoor hoeven leerlingen niet meer op elkaar te wachten. Onder andere tijdens de daltonuren kunnen leerlingen dan uitleg krijgen over onderwerpen waar zij op dat moment aan toe zijn.

Daarnaast hoeven ze niet altijd evenveel tijd aan alle vakken te besteden. Aan een vak waar ze mee voorop lopen hoeven ze (tijdelijk) wat minder tijd te besteden. Omgekeerd biedt dat juist de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan een vak waar een leerling wat meer moeite mee heeft.

Als een leerling goed is in een vak (of een bepaald onderdeel van een vak), dan is er de mogelijkheid om voor dit vak op een hoger niveau verder te werken. Anderzijds kan een leerling die een vak moeilijk vindt, of een bepaald onderdeel van een vak, ook op een lager niveau verder werken.

Docent, mentor en leerling

De docent past zijn instructie aan op de verschillen tussen de leerlingen. Bovendien bevat de digitale lesmethode diverse instructiemogelijkheden, waardoor leerlingen minder afhankelijk van een docent zijn.

De daltonuren zijn bij uitstek geschikt om aan de zelfgekozen vakken te werken. Dit kan soms in overleg met, of bepaald zijn door, je persoonlijke mentor.

Persoonlijke doelen

De leerling werkt door het stellen van persoonlijke doelen. Deze stelt de leerling elke dag op in een logboek. Aan de hand van deze week- en dagdoelen geeft een leerling invulling aan zijn/haar schooldag. Wat wil ik vandaag leren/afmaken/bereiken?

Vervolgens worden deze (persoonlijke) week- en dagdoelen wekelijks met de persoonlijke mentor besproken en geëvalueerd. Dit gesprek dient ook om te checken of een leerling op de ‘veilige’ leerroute ligt om op het einde van het schooljaar bevorderd te kunnen worden.

Formatief toetsen

Leerlingen behalen voor alle vakken leerdoelen, waardoor de leerling laat zien dat hij/zij een bepaald onderdeel van de leerstof beheerst. Een leerdoel bij wiskunde kan bijvoorbeeld zijn ‘De leerling kan de stelling van Pythagoras toepassen’ of bij Engels ‘De leerling kan zich in een gesprek voorstellen aan een ander’. In verband met de landelijke regelgeving rondom het centraal schriftelijk examen, krijgen leerlingen in de bovenbouw wel een aantal summatieve toetsen waar een cijfer voor wordt gegeven. Binnen de diverse examenvakken worden leerlingen hier goed op voorbereid.

‘Onvoldoendes halen behoort tot het verleden!’ 

Als een leerling voor een leerdoel niet afdoende presteert, dan is dit leerdoel niet behaald. Samen met de docent of mentor wordt dan gekeken wat de leerling vervolgens moet doen om dit leerdoel wel te kunnen behalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de KED-methode ga je naar de website van Kunskapsskolan Education.